Pesko navigaci

Zavolejte nám

Podrobnější informace o našich službách vám poskytneme na telefonním čísle +420 603 574 770

Kontaktní formulář

Doplňte prosím kontaktní e-mail, text zprávy nebo dotazu a odešlete.
Úvodní stránka

Firma Agrokomodity a.s. byla založena v únoru 2000 jako dceřinná společnost firmy VP Agro, spol.s r.o. Jejím prvotním úkolem je především odbyt komodit rostlinného původu mateřské firmy a také rozvíjení vlastních obchodních aktivit. Z počátku se firma orientovala především na bonitní partnery na tuzemském trhu. Jednalo se převážně o dodávky obilovin. Současně však bylo zahájeno zpracování zahraničního trhu. Nejprve se jednalo o sprostředkované obchody zahraničními, převážně švýcarskými obchodními firmami. Již ze sklizně 2001 se podařilo navázat první obchodní spojení na významné odběratele především v Německu. Jednalo se hlavně o obchod s olejninami. Již od sklizně 2002 si firma Agrokomodity a.s. udržuje signifikantní podíl na exportu slunečnice (25 %) a na vývozu hořčiče (10 až 20 %). V posledním období se daří navazovat obchodní kontakty i na odběratele krmných a potravinářských obilovin. Tradičním je i vývoz malometrážních a speciálních plodin. Cílem do dalších let je zajištění větších odbytových možností také pro sladovnický ječmen a potravinářskou pšenici. Svou velikostí patří firma spíše mezi menší až střední, s ročním obratem pohybujícím se okolo 120 až 130 mil. Kč. 80 % obratu firmy tvoří vývoz. Základní filozofií firmy je především orientace na silné a bonitní zákazníky a poskytování servisu na vysoké úrovni. Na vyspělých trzích se firma orientuje především na konečné zpracovatele dodávaných komodit, v ostatních případech využívá prověřených obchodních firem. Také v nákupu se firma orientuje na spolehlivé dodavatele, jim se snaží vytvořit kvalitní prodejní podmínky a formou informačního servisu, spolupořádanými semináři, dále pak nabídkou termínových obchodů a předkontraktů. U spolehlivých dodavatelů využívá možnosti předfinancování formou dodávek prostředků chemické ochrany rostlin, osiv a vybraných hnojiv.

Nákup zemědělských komodit od výrobců

Nkup komodit

Od podniků zemědělské prvovýroby nakupujeme komodity na základě smluv.

Více informací

Prodej komodit

Prodej

Hlavními partnery jsou zpracovatelské podniky v České republice, Německu a Rakousku.

Více informací

Cenový vývoj

Ceny

Neustále sledujeme vývoj cen na světových burzách a na jejich základě poskytujeme našim partnerům nejvýhodnější způsob obchodování.

Více informací


Agrokomodity, e-mail: pnovak@agrokomodity.cz